هل تعلم ؟

أن عین النعامة اکبر من دماغها!!
وانه قامت دراسة على امتداد 80 سنه على أکثر من 200.000نعامه لم یثبت فیها أن النعامة تدفن رأسها فی التراب!!!

***

آیا می دانی

که چشم شترمرغ بزرگتر از مغزش است!!!

و اینکه در طول 80 سال پژوهش و بررسی روی 200 هزار شتر مرغ ، ثابت نشد که هیچ شترمرغی سر خود را در خاک فرو کند !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید